• De warmtedragende leidingen moeten gevuld zijn.
  • Het vloerverwarmingssysteem mag niet in werking zijn.
  • De leidingen moeten goed vastgemaakt zijn aan de ondergrond.
  • Alle gaten en openingen in de dragende constructie moeten op voorhand gedicht zijn.
  • Vloerverwarmingsbuizen moeten met water/lucht en op druk gezet worden.