• Het gebouw dient regen en winddicht te zijn.
  • Alle gaten dienen gedicht te zijn, om doorsijpeling naar lager gelegen verdiepingen te vermijden.
  • Trap en/of keldergaten dienen afgebakend te zijn met een bekisting.
  • De minimum temperatuur moet 5°C bedragen.